show sidebar & content

14. TADY JSEM

matine

,,Tady jsem´“ je lehce nadživotní figurální socha, kde je zakomponován současný, ale zároveň pro mne architektonický či stavební prvek, který celé figuře dodává hlubší význam. Figura je zachycena v gestu modlitby. Toto gesto modlitby je gestem otevřenosti a důvěry vůči Bohu i světu. Otevřené dlaně jsou projevem otevřenosti, dávání a přijímání, skrze ně může život proudit.

Kovová trubka jako současný stavební prvek je vlastně takovým patníkem či mezníkem, který figuru vyrovnává a dodává jí stabilitu a rovnováhu. Zároveň figuru protíná a tím ji pomyslně spojuje s nebem a zemí. Je v něm uložena historie lidského života. Tento patník je zároveň poutnickou holí, o kterou se figura podpírá, když putuje životem. Poutnická hůl symbolizuje i vlasy, ve kterých se také zaznamenává náš životní příběh. Přála bych si, aby má práce vypověděla něco o mě samotné. Aby moje socha prostě jen tak ,,byla´“.

mapa2019

matine2
matine